Als je het mij vraagt?

Wat is Chiro, nog meer dan spel?
Een stuk van jezelf, ‘t zit onder je vel.
Waar iedereen mee beweging maakt.

Dat is Chiro, als je ‘t mij vraagt!

In Chiro Zillebeke proberen we met een leidingsgroep van 35 enthousiastelingen onze leden om de twee weken een geweldige zaterdagnamiddag te bezorgen, waar ze onbezonnen zichzelf kunnen zijn. We zijn niet enkel collega-leid(st)ers, we zijn bovenal een bende vrienden.
Onze hoofdleiding Thomas en Milan leiden alles in goede banen. Zij bereiden onder andere de vergaderingen voor, want voor de leiding bestaat de Chiro uit meer dan de activiteiten de zaterdagnamiddag. Zo organiseren we ook een fuif en een maaltijd om geld in te zamelen om spelmateriaal aan te kopen en om het jaarlijkse kamp te financieren.
We gaan elk jaar in juli op kamp en we trachten daarbij zoveel mogelijk leden de kans te geven om mee te gaan, want bij ons is iedereen van tel. In de Chiro ontstaan vaak levenslange vriendschappen en we hopen dat ook uw kinderen die ervaring mogen meemaken.

Vreemd wordt vriend en klein is groot, in onze ploeg valt geen een uit de boot.

Vriendelijke groeten

De leiding